Wie we zijn

Werkgroep Verder na Zelfdoding is het expertisecentrum inzake rouwen na zelfdoding en zorg voor nabestaanden. Ze organiseert lotgenotencontact via praatgroepen, wandelingen, ontmoetingsdagen, chatsessies, een forum e.a. Tevens biedt Werkgroep Verder tal van vormingen, brochures, informatie en advies op maat aan. 

Werkgroep Verder is sinds 2019 een deelwerking van VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie en is tevens onderdeel van het platform Zelfmoord1813. Zelfmoord1813.be is de centrale toegangspoort voor iedereen die op zoek is naar hulp of informatie over (rouwen na) zelfdoding.De links op deze website verwijzen dan ook steeds door naar pagina's op Zzlfmoord1813.be/nabestaanden  

Meer lezen?

 

Verantwoordelijke:

Lore Vonck is coördinator 
 lorevonck@werkgroepverder.be

Ondersteuning door Mercedes Wolters - Team Nabestaanden van VLESP, en tal van vrijwilligers. 

 

 

Algemene contactgegevens

Mailadres: info@werkgroepverder.be

Adres: Werkgroep Verder, VLESP, UZ Gent, ingang 17, C. Heymanslaan 10 9000 Gent. 

Ik wil helpen

Werkgroep Verder is op veel vlakken actief in de zorg voor nabestaanden na zelfdoding. Organiseer je graag evenementen of uitstapjes? Denk je erover na om een gespreksgroep op te starten in jouw buurt? Wil je als nabestaande de pers te woord staan? Woon je graag onze overlegmomenten bij? Heb je zelf nog een ander idee? Laat het ons weten, we vinden samen vast iets dat bij je past!

 

Ik wil steunen

Wil je samen met Werkgroep Verder de opvang van nabestaanden na zelfdoding verbeteren? Het taboe rond zelfdoding helpen doorbreken? Concrete projecten en nieuwe initiatieven uitwerken? Steun ons dan door een gift te doen aan Werkgroep Verder.Werkgroep Verder wordt voor haar basiswerking gefinancierd door de Vlaamse Overheid. Wij willen echter blijvend vernieuwende projecten realiseren en zijn dan ook steeds op zoek naar de nodige financiële middelen en sponsors om samen onze doelstellingen te realiseren en de vele duizenden nabestaanden na zelfdoding in Vlaanderen te ondersteunen.

Je gift is fiscaal aftrekbaar vanaf €40. 

Giften kunnen worden gestort op het rekeningnummer BE 24 4338 1416 1138, t.a.v. het Centrum ter Preventie van Zelfdoding, met vermelding “schenking Werkgroep Verder”.

Partners